DALUMAT E-Journal

Discipline: Araling Pilipino (Philippine Studies)
Publisher: Numina Publications

   


DALUMAT E-Journal

Ang DALUMAT E-Journal ay naglalayong isulong ang iba’t ibang diskurso at kaalaman sa multidisiplinaryong larangan ng Araling Filipino bunga ng masigasig, makabuluhan, at makahulugang pananaliksik at pag-aaral sa Humanidades, Agham Panlipunan, Pilosopiya at Agham. Isa itong pambansang refereed e-journal na lumalabas tuwing Enero at Hunyo kada taon. Magiging lunsaran ang E-journal para ihapag ng mga gradwadong mag-aaral, iskolar, manunulat, teorista at intelektuwal ang kanilang patuloy na pagtuklas, masinop na pakikilahok sa akademya at pananaliksik na nagmumula sa loob o labas ng bansa at nasusulat sa Filipino, Ingles at mga wika sa Pilipinas. Itinayo ito ng mga gradwadong mag-aaral, iskolar at guro para sa hangaring makabuo at maipagpatuloy ang akademikong pag-unlad ng Araling Filipino.


Vol 4, No 1-2 (2013): Dalumat E-Journal

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Mga Artikulo

Apung Mamacalulu: Ang Sto. Entierro ng Pampanga PDF
Homer Yabut, PhD
Buhay-Indo: Suerte-Muerte ng mga gurong OFW PDF
Diana F. Palmes
Varayti ng Wika sa Pinoy Indie: Isang Mungkahing Balangkas sa Pedagohiyang Kritikal Tungo sa Pagsasabansa ng Akademya at Sining PDF
Jonathan Vergara Geronimo
Ang Pagbasa ng Juan for All, All for Juan ng Eat Bulaga at ang Mito ng ‘Bayanihan of D Pipol PDF
Jeffrey Rosario Ancheta
Karatulastasan: Mungkahing Gamit/Paraan sa Pagtuturo at Pagkatuto Upang Alamin at Suriin ang Kakayahang Umunawa PDF
Voltaire M. Villanueva
SNS: Isang Estratehiya sa Larangan ng Pagtuturo PDF
Ma. Fe Gannaban, PhD
Kontra-Gahum: Kontradiksyon, Eksepsiyon, Peregrinasyon PDF
Vasil Victoria
The Unfinished Business: A Challenge for the Youth of the 21st Century to Continue the Young Philippines’ Legacies PDF
Tyrone Jann D.C. Nepomuceno, MA
Crafting/ Slaying/Destabilizing Young Self in Cyberspace: Phenomenological Reflections on Power and Vulnerability PDF
Jeane C. Peracullo, PhD

Back Matter

Book Review PDF
Danim R. Majerano


ISSN 2094-4187 (Print)