Vol 5, No 1 (1986)

MALAY

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Mga Artikulo

Pagninilay-nilay: Ano ang Teolohiyang Pilipino? Panimulang Pananalita PDF
Andrew Gonzalez
Tula: Isang Introduksiyon PDF
Eduardo Domingo
Ang Teolohiyang Pilipino sa Kasalukuyan at sa Hinaharap PDF
Sabino A. Vengco
Pagsasakatubo at ang Katutubong Teolohiya PDF
Florentino T. Timbreza
Pamimilosopiya sa Sariling Wika: Mga Problema at Solusyon PDF
Florentino T. Timbreza
Ang Pagsasaling-Wika at Pananampalataya PDF
Lilia F. Antonio
Pananaliksik Tungo sa Teolohiyang Makapilipino PDF
Moises B. Andrade
Ang Pagsasakatutubo ng Teolohiyang Pilipino PDF
Virgilio Enriquez
Sindihan ang Huling Kandila PDF
Rogelio M. Lota
Ulat Tungkol sa Sanggunian at Leksikon ng Pilosopiya PDF
Emerita S. Quito, Romualdo E. Abulad, Florentino T. Timbreza, Herminia V. Reyes


ISSN 0115-6195 (Print)