HomeKatipunanvol. 5 no. 1 (2020)

Ang Manlilikha para sa Taumbayan1

Nicanor G. Tiongson

 

Abstract:

Kapalit ng isang akademikong papel, nandito ang anyo ng talumpati upang magsilbing lunsaran ng kritikang panlipunan. Iginigiit ng may-akda ang patuloy na halaga at bigat ng kamalayang panlipunan bilang pundasyon ng pagkatha ng sining at panitikan. Binabalikan dito ang tagisan ng mga paniniwala sa sining para sa Sining, at sining para sa pagbabagong panlipunan upang tasahin ang mga kontemporanyong katha ng mga imaheng estatiko (pintang matalinghaga, komiks, eskultura, effigy) o gumagalaw (sayaw, pelikula), ng tunog (musika), o ng salita (panitikan, titik ng awit), o ng pagsasama-sama ng mga ito (teatro). Nililinaw ng may-akda ang kahulugan at nagbibigay ng mga halimbawa ng pagkatha para sa pagbabagong panlipunan sa konteksto ng globalisadong lipunan ngayon.