HomeHASAANvol. 1 no. 1 (2014)

Lupon ng Editor

Wennielyn Fajilan

 

Abstract:

Nagtapos ng BA Araling Pilipino, cum laude, MA Araling Pilipino at nagaaral ng Ph.D. Filipino (Major sa Pagsasalin) sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman. Isa rin siyang Research Associate sa Research Center on Culture Education
and Social Issues ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST-RCCESI).