TOP 20 JOURNALS


Rank Journal Name Total Visits
1MALAY1,841,451
2Ani: Letran Calamba Research Report805,024
3The Journal of History774,330
4Philippine Journal of Psychology588,494
5The Asia-Pacific Education Researcher565,868
6International Rice Research Notes545,176
7Philippine Journal of Veterinary and Animal Sciences439,553
8DLSU Business & Economics Review421,821
9Asia-Pacific Social Science Review407,896
10DLSU Dialogue: An Interdisciplinary Journal for Cultural Studies361,978
11Φιλοσοφια: International Journal of Philosophy356,391
12JPAIR Multidisciplinary Research Journal311,959
13IAMURE International Journal of Multidisciplinary Research270,718
14IAMURE International Journal of Ecology and Conservation248,261
15IAMURE International Journal of Social Sciences243,334
16DALUMAT E-Journal231,453
17Philippine Journal of Veterinary Medicine228,895
18IAMURE International Journal of Education220,705
19Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research191,195
20TIP Research Journal Quezon City189,626

TOP 20 PUBLISHER


Rank Publisher Name Contributed Journal
1De La Salle University21
2International Association of Multidisciplinary Research15
3Liceo de Cagayan University9
4University of the Immaculate Conception6
5Arellano University6
6Capitol University5
7Colegio de San Juan de Letran Calamba4
8FEU4
9Lyceum of the Philippines University-Batangas3
10Davao Doctors College2
11Ateneo de Davao University2
12Colegio de San Juan de Letran - Intramuros, Manila2
13Trinity University of Asia2
14University of Santo Tomas2
15Capitol University, Cagayan de Oro City, Philippines2
16Quirino State University2
17De La Salle Araneta University2
18UPLB2
19Philippine Association of Institutions for Research2
20University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center2

TOP 20 ARTICLES


Rank Article Name Citation Count
1Development of “PLST” Assessment Model to Detect Development of Language Skill in Early Childhood52
2Adolescents’ Depression and Its Intervention through Positive Psychotherapy38
3Charles Taylor: Towards An Ethics of Intercultural Dialogue33
4Evaluating Emotion-Focused Therapy among Angry Adolescents using the Emotional Awareness, Regulation and Transformation Scale (EARTS)29
5Ethical Issues in Translation26
6Linguistic Communication versus Understanding23
7Fili sa Filipino: Piling-Piling Pilipitan22
8K-12 Education and Philippine Development19
9Management of Credit Activities and their Effects on Commercial Banks’ Credit Risk in Indonesia 18
10 Filipino Gay Stereotypes in Mainstream and Independent Films17
11A CRITIQUE OF K-12 PHILIPPINE EDUCATION SYSTEM17
12Credit Rating Agencies in India: Have We Done Enough?16
13Ang Gamit ng Filipino sa mga Talakayan sa Klasrum sa University of Hawaii / The Use of Filipino in Classroom Interactions at the University of Hawaii16
14Wika at Kultura: Pagsasaling Nagpapakahulugan15
15Antimicrobial, Antipyretic, and Anti-Inflammatory Activities of Selected Philippine Medicinal Pteridophytes15
16The Nexus Between Bank Credit Development and Economic Growth in Indonesia 15
17Security on Doors and Windows with Alarm System using GSM15
18Effects of Social Media in the Tourism Industry of Batangas Province14
19Life Brought at a Tender Age: The Lived Experiences of Filipino Teenage Pregnant Women13
20 Digital Divide among the Faculty of a State Educational Institution 13

TOP 20 DOWNLOADS


Rank Article Name Total Downloads
1 Epekto Ng Mga Wikang Filipino At Ingles Bilang Midya Sa Pagtuturo Ng Aljebra Sa Antas Ng Pagkatuto At Atityud Ng Mgamag-Aaral Sa Kolehiyo 581
2 Ortograpiyang Filipino: Isang Pag-Aaral sa Istandardisasyon ng Wika 424
3 Wika at Kultura: Pagsasaling Nagpapakahulugan 358
4 Tracer Study on the Graduates of the BSBA Program: An Input to Curricular Development 344
5 Mahirap ka na nga, Malulungkot ka pa, Mas mahirap ‘yon! Pagiging Masayahin at Paraan ng Pag-agapay ng Karaniwang Pamilyang Filipino sa Harap ng Hirap 342
6 Solid Waste Management Practices of Davao City 332
7 Ang Internet Bilang Espasyong Pulitikal sa Pilipinas: Pakikilahok, Pamamahala, at Protesta sa Cyberspace = Internet as a Political Space in the Philippines: Participation, Governance, and Protest in the Cyberspace 328
8 Experience with the Use of Sulodexide (Vessel Due F) and Pentoxifyline (Trental) in Patients with Vasculopathic Cranial Nerve Daisies 315
9 Corruption and Underdevelopment: The Nigerian Experience 310
10 Ekonomiks sa Diwang Pilipino: Halo-Halo, Tingi-Tingi at Sari-Sari 300
11 Social Network sa Pilipinas: Isang Kultural na Pagtanaw sa Facebook at Pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino 297
12 The Study Habits & Attitudes, Academic Aptitude, Personality Profile and Academic Performance of the Students of TIPQC 290
13 Mga Suliranin At Iba Pang Mga Balakid Sa Paggamit Ng Filipino Sa Pagtuturo 279
14 Pambansang Salbabida at Kadena ng Dependensiya: Isang Kritikal na Pagsusuri sa Labor Export Policy (LEP) ng Pilipinas/ National Lifesaver and Chains of Dependence: A Critical Review of the Philippine Labor Export Policy (LEP) 265
15 Ang Kahalagahan ng Wikang Pambansa sa Pagbubuo ng Kakanyahang Pilipino 258
16 A Tracer Study of MSEUF Graduates 252
17 Madaling Maging Tao, Mahirap Magpakatao! Paninindigan, Pagpapakatao at Pakikipagkapwatao 248
18 Assessing the Factorial Validity of the Computer Attitude Scale (CAS) Using a Singaporean Sample: A Confirmatory Factor Analysis 246
19 Ang Pagkatuto ng Pangalawang Wika at Asimilasyon ng Kultura 244
20 Relation of Students’ Awareness of School Rules and Regulations to Institutional Discipline 236

TOP 20 VIEWS


Rank Article Name Total Views
1 Ang Edukasyon Sa Panahon Ng Kastila (1863-1898): Unang Bahagi Ang Edukasyon Sa Pilipinas (1863-1898) 16,664
2 Wika at Kultura: Pagsasaling Nagpapakahulugan 10,838
3 Ang Kahalagahan ng Wikang Pambansa sa Pagbubuo ng Kakanyahang Pilipino 10,233
4 Epekto Ng Mga Wikang Filipino At Ingles Bilang Midya Sa Pagtuturo Ng Aljebra Sa Antas Ng Pagkatuto At Atityud Ng Mgamag-Aaral Sa Kolehiyo 8,190
5 Ortograpiyang Filipino: Isang Pag-Aaral sa Istandardisasyon ng Wika 4,437
6 Mga Suliranin At Iba Pang Mga Balakid Sa Paggamit Ng Filipino Sa Pagtuturo 4,369
7 Philippine Literature during the Japanese Occupation 4,078
8 The Revolution According to Raymundo Mata as Narrative Transformation of the Philippine Revolution 4,020
9 Painting and the Other Arts in the Philippines during the Japanese Occupation 3,838
10 SNS: Isang Estratehiya sa Larangan ng Pagtuturo 3,649
11 Ekonomiks sa Diwang Pilipino: Halo-Halo, Tingi-Tingi at Sari-Sari 3,102
12 Madaling Maging Tao, Mahirap Magpakatao! Paninindigan, Pagpapakatao at Pakikipagkapwatao 2,951
13 Sistematikong Multilingguwalismo: Lunsaran ng Mas Matatag na Wikang Pambansa = Systematic Multilingualism: Foundation for a more Effective National Language 2,807
14 Solid Waste Management Practices of Davao City 2,804
15 Class Scheduling System for URS – Binangonan Campus 2,793
16 Ang Wika ng Sillag Festival Bilang Daluyan ng Kultura at Identidad ng mga Ilokano/The Language of Sillag Festival as a Reflection of Culture and Identity of the Ilocano 2,503
17 Kaasalang Sekswal at Kaalaman sa HIV/AIDS ng mga Lalabintaunin 2,491
18 K-12 Education and Philippine Development 2,458
19 Tracer Study on the Graduates of the BSBA Program: An Input to Curricular Development 2,453
20 The Living Conditions of University Students in Boarding Houses and Dormitories in Davao City, Philippines 2,434

TOP 20 AUTHORS


Rank Author Name Total Article Count
1 Marcelino A. Foronda Jr. 74
2 Salcedo L. Eduardo 37
3 Rolando M. Gripaldo 35
4 Eufronio M. Alip 33
5 Edwin S. Luis 30
6 Ceferino P. Maala 30
7 Orville L. Bondoc 26
8 Florentino T. Timbreza 25
9 Ninfa P. Roxas 24
10 Jezie A. Acorda, Dvm, Magr, Phd 23
11 Tereso S. Tullao Jr. 23
12 Conrado A. Valdez 22
13 Cornelio R. Bascara 22
14 Marcela R. Batungbacal 21
15 Genaro V. Japos 21
16 M I. Ahmed 20
17 Aurelio B. Calderon 20
18 E. San Juan Jr. 20
19 Cesar C. Sevilla 20
20 Isagani R. Cruz 20