HomeMALAYvol. 4 no. 1-2 (1985)

Ang Banal na Pasyon Ayon kay Cirilo F. Bautista

Cirilo F. Bautista

Discipline: Literature

 

Abstract:

*Tula*