HomeMALAYvol. 4 no. 1-2 (1985)

Pagsusuring-Aklat

Erlinda Bragado

Discipline: Literature

 

Abstract:

Sa larangan ng Liturhiya sa Pilipinas ay maaaring mabansagang isang klasiko ang aklat na Jesu-Kristo ni Padre Sabino Vengco. Kabilang sa mga katangian ng aklat ay ang mahusay at malayang agos ng pananagalog, malalim at malamang pagninilay-nilay at makakayahang pananaliksik ng manunulat.