HomeMALAYvol. 4 no. 1-2 (1985)

REBYU

Soledad S. Reyes

Discipline: Literature

 

Abstract:

Sa introduksiyon ni Virgilio S. Almario ng aklat na Galian, mababasa ang mga makukulay na pangyayaring naganap sa grupo ng kabataang manunulat sa Pilipino na kagawad ng Galian. Sa hulihan ng aklat ay mababasa ang ilang tala hinggil sa mga naturang manunulat na kabilang sa samahang GAT. Sa pagitan ng Introduksiyon at ng talaan ng mga kagawad ay isang malaking bilang ng akda--maikling kuwento, dula, sanaysay, tula, mga awit at satin.