HomeMALAYvol. 7 no. 1 & 2 (1988)

Higit Sa Lahat, Tao Ang Problema

Rolando De Jesus

Discipline: Society

 

Abstract:

TUMIGIL sandali at maupo. Problema. Ang dami--sa mundo, sa Pilipinas, sa Metro Manila. Problemang politikal; problemang kabuhayan; problemang pisikal; problemang lipunan. Problema sa langis; problemang pamahalaan; problemang hanap-buhay; problema sa sasakyan, lupa, tubig, bahay ... problemang pang-pamilya, problemang personal.