HomeMALAYvol. 5 no. 2 (1986)

Maaari Bang Magtagumpay Ang Komunismo Sa Pilipinas?

Emerita S. Quito

Discipline: Ideology

 

Abstract:

Marami sa atin ang natatakof sa Komunismo dahilan sa hindi sapat ang pag-unawa natin nito. Habang pinipigil ang mga seminar at mga kurso ng pagpapaliwanag ng Komunismo, ito ay mananatiling isang hiwaga na mang-aakit sa ating mga kabataang matalino. Kung sapat ang pag-uunawa natin sa bagay na ito, tayo ay maaaring kumilos na nababatay sa karunungan at katarungan. Kung tunay na demokratiko ang ating pamahalaan, nararapat lamang ihayag ang lahat ng ideyang pulitikal upang ang mamamayan ay makapili sa isang malayang merkado ng mga ideya (free market of ideas).