HomeMALAYvol. 5 no. 2 (1986)

Delilah

Isagani R. Cruz

 

Abstract:

Pagbukas ng ilaw, makikita ang guho ng dating templo ni Dagon, ang diyos ng mga Filisteo. May isang malaking bato sa bandang kanan, may ilang maliliit na bato sa bandang kaliwa, may isang nalalabing haliging biyak sa bandang gitna. Nakaupo si DELILAH sa isang bato. Siya'y nakatalukbong ng itim, medyo kuba. Pagtayo niya mayamaya'y mapapansing may pinsala ang kanyang kaliwang paa. Kapag siya'y mag·isa sa entablado, kakausapin niya ang mga manonood.