HomeMALAYvol. 8 no. 1 & 2 (1989)

AngNalandanganSa “Agyu” IsangLupangPangako

Loline M. Antillon

Discipline: Education

 

Abstract:

Hindi masasaid na mina para samgaisko!arangatingetnoepiko.Malakasangtawagnitodahilsamalalapatanito ng kahitnaanumangpamantayan, instrumento, dulog, teorya at kritisismobataysapangangailayganng iskolar. Matindianghamonnitosaisangmasinop atmasigasignamananaliksik, nahindinagmamaliwangpag-asangmakahalukay ng isangtilanailibingnangetnoepiko o mahiklasmulasakamatayanangisangmalapitnangmadalasalibingan ng nag-iingatnakatutubo. Ganitokabighaniangetnoepikobilangpaksasapag-aaral opananaliksik.