HomeMALAYvol. 15 no. 1 (1998)

Ang Konsepto ng Dangal ng mga Tauhan ni Genoveva Edroza-Matute

Nenita O. Escasa

Discipline: History, Philippine History

 

Abstract:

Marami nang natanggap na parangal si Dr. Genoveva Edroza- Matute—ang Gantimpalang Palanca, ang Gawad Tanglaw ng Lahi, inula sa Ateneo de Manila, ang Pambansang Alagad ni Balagtas, ang Gawad ng Linangan ng Wika, ang Gawad CCP sa Sining, at ang Republic Cultural Heritage Award para sa panitikang Filipino. Munting tinig lamang, kung gayon, ang sa akin sa pagpapahalaga at pagpaparangal kay Dr. Matute. Gayunman, buong puso at pagpapakumbaba kong inihahanay sa mga ito ang mga talang ito tungkol sa mga tauhan ng kanyang Ang Kanilang Mga Sugat.