HomeMALAYvol. 15 no. 1 (1998)

Isang Paybasa sa Sibol sa mga Guho ni Ave Perez Jacob

Genoveva Edroza-matute

Discipline: History, Philippine History

 

Abstract:

Unang lumabas bilang isang serye sa Lingguhang Liwayway (61 linggo mula Setyembre 28, 1992 hanggang Enero 17, 1994; patnugot G. Rodolfo S. Salandanan). Bilang aklat, sininop ni G. Rogelio Mangahas; De La Salle University Press, 1997,388 pahina

Panahong sinakop: pagkatapos ng pananakop ng mga Hapon hanggang sa pagkatapos ng Unang Sigwa, bago ideklara ang Batas Militar

Mga pook na pinangyarihan: Maynila at Kabikulan

Mga tauhan: mga "layak" ng lipunang nagsilang ng tinatawag na iskwater sa sariling bayan; mga sumibol na lunting pag-asa sa mga guho