HomeMALAYvol. 16 no. 1 (2001)

PANITIKANG ILUKO: MALUSOG NA BINHI SA TIGANG NA LUPA*

Reynaldo A. Duque

 

Abstract:

Ang isang mahusay at makabuluhang literatura ay hindi basta maisasaisang-tabi na lamang. Ang isang magandang panitikan ay maituturing na hiyas ng isang bansa at marapat na mabigyan ito ng kaukulang pagpapahalaga upang higit na yumabong at umunlad.