HomeMALAYvol. 16 no. 1 (2001)

BAWASAN NATIN ANG KAMANGMANGAN

Genoveva Edroza-matute

 

Abstract:

Linawin muna natin ang tinatawag na kamangmangan o illiteracy So isipang kolonyal na hanggang ngayo'y namamayani pa sa maraming Pilipino, mangmang ang tawag nila sa Pilipinong marunong bumasa at sumulat sa Filipino, ngunit hindi malcabasa at makasulat sa Ingles; gayundin sa Pilipinong marunong bumasa/sumulat sa Iloko, Bikol, Hiligaynon, Maranaw, at iba pa ngunit hindi sa Ingles. Kung ito'y totoo, halos lahat ng aleman ay mangmang, gayundin ang maraming hapon, Rust, at iba pa. Salamat na lamang at hindi Ito tom,. Ito ang totoo: Hindi mangmang ang taong nakababasa at nakasusulat sa alirunang wika, mangmang ang hindi.