HomeSaliksik E-Journaltomo 5 bilang 2 (2016)

Macli-ing Dulag: Kalinga Chief, Defender of the Cordillera (2015)

Ma. Ceres P. Doyo | Roderick C. Javar

 

Abstrak:

Pinamagatang “Ti Daga Ket Biag: Buhay at Pakikibaka ni Macli-ing Dulag,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Macli-ing Dulag: Kalinga Chief, Defender of the Cordillera (2015) na sinulat ni Ma. Ceres P. Doyo.