HomeSaliksik E-Journaltomo 5 bilang 2 (2016)

The Nameless Hero: Revisiting the Sources on the First Filipino Leader to Die for Freedom (2016)

Ian Christopher B. Alfonso | John Lee P. Candelaria

 

Abstrak:

Pinamagatang “Ang Pungsalang ng Macabebe, Bayani ng Bangkusay: Pagpupugay, Pagkilala, at Pagtatama ng Kasaysayan,” nirerebyu sa akdang ito ang librong The Nameless Hero: Revisiting the Sources on the First Filipino Leader to Die for Freedom (2016) na sinulat ni Ian Christopher B. Alfonso.