HomeSaliksik E-Journaltomo 6 bilang 1 (2017)

Ang Paghahanap Ng Nalandangan At Paghahasik Ng Kapayapaan Para Sa Bayan

Will Ortiz

 

Abstrak:

Miyembro si Dr. Geraldine Villaluz, RSCJ ng Society of the Sacred Heart of Jesus sa Pilipinas. Guro siya sa Unibersidad ng San Carlos (USC) Cebu at pagpapaunlad ng kultura at kalinangang katutubo ng Mindanao ang kanyang adbokasiya. Sa tulong ng Inay Malinandang (organisasyon ng mga ina na nagsusulong ng kapayapaan o kalinandang) ng Talaandig at ng Justice Peace and Integrity of Creation-IDC ng Agusan del Sur, nakabuo siya ng mga katutubong kuwentong pambata at aklat sa pagtuturo.