HomeMALAYvol. 30 no. 1 (2017)

Sina Gat Uban at Horacio dela Costa sa Mauban: Mga Paghahanap sa Tanawin Tungo sa Pagbubuo ng Lokal na Kasaysayan at Pambayang Identdad

Nelson Turgo

 

Abstract:

Dalawang magkakaiba, pinaghiwalay ng daang taong harurok ng panahon, subalit magkakaugnay na personahe ng kasaysayan ng Mauban ang nais kong bigyang pansin sa pag-aaral na ito: si Gat Uban, ang kinikilala sa Mauban na pinagkuhaan ng pangalan ng bayan, at si Horacio dela Costa naman ay isang paring Heswita at bantog na historyador, nabibilang sa isa sa mga prominenteng pamilya sa Mauban at kinikilala bilang pinakamatalinong Maubanin sa kasaysayan. Sa mahaba-haba na ring kasaysayan ng Mauban, masasabing sila ang pinakatanyag na mga anak ng Mauban. Bunsod nito, marami ring mga daan, pagkilala at komersiyo ang ipinangalan sa kanila (halimbawa, may daan sa Mauban na Horacio dela Costa, at may monumento si Gat Uban sa may tabing dagat). Kumbaga, may hatak na sila sa pambayan at popular na imahinasyon ng mga Maubanin at bunsod nito, bahagi na sila ng mythscape ng Mauban. Bunsod ng kanilang popular at mahalagang puwesto sa kasaysayan ng Mauban, hanguan din sila ng retorika ng identidad na kalimitang ikinakabit sa kung ano ang ‘nararapat’ na tunguhin at dalahing pagpapahalaga ng mga Maubanin. Sa papel na ito, bibigyang pokus ang ganitong gawain at ang mga isyung nakapaloob sa pagbuo ng lokal na kasaysayan at paglikha ng pambayang identidad ng mga Maubanin.