HomeMALAYvol. 30 no. 1 (2017)

Panitkang Bikol at ang Pagbuo ng Panitkang Pambansa

Paz Verdades M. Santos

 

Abstract:

Sinisiyasat dito ang mga terminong rehiyonal at pambansang panitikan at kaugnayan ng dalawa. Iminumungkahi ang ibang talinghaga ng kaugnayan ng rehiyon at bansa upang maiwasan ang pag-iisip na baynari. Tinatalakay rin ang mga suliranin at hinaharap ng panitikan ng rehiyong Bikol sa kasalukuyang kritikal na panahon.