HomeSaliksik E-Journaltomo 6 bilang 2 (2017)

Ang Nag-iisa at Natatanging si Onyok (2015) nina Eugene Evasco at Jomike Tejido

Emmanuel Jayson V. Bolata

 

Abstrak:

Pinamagatang “Sipat sa Sapot: Mula sa Pagsagka sa Patriyarkal na Pandarahas Tungo sa Paglikha ng Mapagpalayang Anyo ng Pagkalalake,” nirerebyu sa akdang ito ang aklat pambatang Ang Nag-iisa at Natatanging si Onyok (2015) na inakda ni Eugene Evasco at ginuhit ni Jomike Tejido.