HomeSaliksik E-Journaltomo 6 bilang 2 (2017)

Ang Lakambini at Ako (2016) nina Becky Bravo at Joza Nada

Emmanuel Jayson V. Bolata

 

Abstrak:

Pinamagatang “Pagbibigay-tinig sa Kadalasang Tahimik: Si Oriang Bilang Bayani sa Panitikang Pambata,” nirerebyu sa akdang ito ang aklat pambatang Ang Lakambini at Ako (2016) na inakda ni Becky Bravo at ginuhit ni Joza Nada.