HomeKatipunanvol. 3 no. 1 (2018)

Hurrah for America!

Emmanuel Jayson V. Bolata

 

Abstract:

Isinasalaysay ng Barbara’s Philippine Journey (1913) nina Frances Williston Burks (mayakda) at Hermann Heyer, Earl Horter, at G. W. Peters (mga tagaguhit) ang paglalakbay ni Barbara, isang batang taga-New York, kasama ang kaniyang mga magulang at kaibigan, sa iba’t ibang lugar sa Kapuluang Pilipinas (Philippine Islands) sa ilalim ng pamamahalang Amerikano. Mahihinuhang mahalagang lunan dito ang Benguet, na naitampok sa walo sa 22 kabuuang bilang ng kabanata. Sa berbal-biswal na panunuri ng banghay at mga tauhan gamit ang kalitatibong pamamaraan, at ng mga elementong leksikal, kadalasan ng paglitaw, at kolokasyon ng mga ito gamit ang kantitatibong pamamaraan (sa lilim ng tinaguriang “Digital Humanities”), maipapakita ang taglay na mga pampolitika, pangkalinangan, at ideyolohikal na kaisipan sa isang kolonyal na akdang pambata.