HomeKatipunanvol. 3 no. 1 (2018)

Laro Lang, o, Ilang Guhit Pa-Patintero

Christian Jil R. Benitez

 

Abstract:

Tinatangka ng kasalukuyang kritika sa pamamagitan ng pagbasa sa patintero, isang salita at isang larong may sariling panuto, ang panimulang pagdalumat sa laro bilang paraan ng pagpapakahulugan. Nilalaro ng kritika ang patintero—mula sa pagiging isang laro, bilang isang talinghaga, tungo sa pagiging isang palabas: ang pelikulang Patintero: Ang Alamat ni Meng Patalo (2015, dir. Mihk Vergara). Sa pagbasa sa nasabing pelikula, dinadalumat ang pelikula bilang patintero, na mabisang nagtatakda ng mga guhit ng hangganan para sa pakikipaglaro sa mga manonood. Ang pagguhit na ito sa patintero bilang pelikula (at sa pelikula, bilang patintero) ang alinsabay na nakapagguguhit din sa kritika bilang isa ring pakikipagpatintero, na alinsunod sa kalooban ng pagkabata, nakaguguhit mula sa kakulitang kalikutang krisis.