HomeKatipunanvol. 3 no. 1 (2018)

Kabataan at Pagkabata sa Panitikang Bakla

Chuckberry J. Pascual

 

Abstract:

Inilarawan ni Neil Garcia ang mga baklang manunulat bilang mga sensitibo at responsableng “participant observer” ng mga reyalidad na kanilang piniling talakayin sa kani-kanilang mga akda. Kung kaya ang mga akdang nilalaman ng Ladlad 3 (at maging siyempre ng naunang dalawa) ay pawang “…ethnographically informed textual renditions, by intimately involved actors and agents, of gay life as they have suffered and enjoyed it in the country today.” (Garcia and Remoto, “Ladlad 3” xxii) Ang etnograpikal na himig—ang bulong ng “totoo”—ang tinuntungan sa pagbasa ng mga textong susuriin sa papel na ito. Sa pagbabasa ng masining na rendisyong textual ng karanasan ng mga bakla tungkol sa kabataan at pagkabata, maaaring makita ang kanilang pakikipagtunggali at pakikipagnegosasyon sa rehimen ng heterosexualidad. Nahahati ang papel sa mga sumusunod na bahagi: paghahanap sa sarili, identipikasyon sa babae, pagkamulat sa homosexualidad, at pagpupulis sa sexualidad. Napili ang mga textong ito dahil sa kanilang paglalarawan ng kabataan at pagkabatang bakla mula sa punto de bista mismo ng bakla. Mahalaga ang implikasyon sa mga texto ng kasarian at subjectivity ng mga manunulat dahil ito ang nagbibigay bisa sa kanilang pakikitalad sa paghubog sa konsepto ng “bakla,” partikular ang paghubog sa bata at kabataang “bakla.”