HomeKatipunanvol. 2 no. 1 (2017)

Mula Teksto Pabalik sa Materyalidad: Ang Abanao Square bilang Kultural at Panlipunang Pag-usbong

Ivan Emil Labayne

 

Abstract:

Ang Abanao Square ay maituturing na isa sa mga pangunahing pamilihan sa lungsod ng Baguio, bagamat isa rin ito sa mga pinaka-naapektuhan ng pagkakatayo ng malaking SM Baguio Mall noong 2004. Matatagpuan sa gitna ng Public City Market at ng Baguio City Hall, masasabing nakakatulong ang lokasyong ito sa pakikipagsabayan ng Abanao hindi lamang sa SM kung hindi pati na rin sa iba pang tulad nitong maliliit na shopping malls tulad ng Tiong San, Center Mall at Porta Vaga. Nilalayon ng papel na ito na tingnan ang mga kulturang nagsa-sanga-sanga sa loob at labas ng Abanao Square -- isang pamilihan sa isang lungsod tulad ng Baguio na ranas na ranas ang paglaganap ng kapital sa global na sakop. Titingnan ng papel una, kung paano gumagana ang ideya ng “simultaneity of the non-simultaneous” ni Ernst Bloch hindi lang sa pagitan ng Abanao Square at iba pang pamilihan sa Baguio kung hindi pati na rin sa loob mismo ng Abanao Square. Pangalawa, uusisain rin kung ano-anong mga “tactics” (mula sa gamit ni Michel de Certeau) ang inilulunsad ng mga mamimili upang hindi ganap na masakop ng umiiral na batas ng paggawa at pagbili sa loob ng pamilihang ito at kung ano ang mga potensyal at limitasyon ng tactics na ito. Magtatapos ang papel gamit ang isang materyalistang lenteng mula kay Teresa Ebert na tutumbok kung paano mas produktibong mauunawaan ang mga kultural na kaganapan at entitad tulad ng Abanao Square at mga binabahay nito.