HomeKatipunanvol. 2 no. 1 (2017)

Cine Cine Bago Quiere: Homoseksuwalisasyon ng Espasyo ng Sinehan

Chuckberry J. Pascual

 

Abstract:

Sa paggamit ng mga teorya ng kasarian, espasyo, at seksuwalidad, sinuri ng pagaaral ang pagkabuo ng espasyo ng sinehan bilang espasyong homoseksuwal. Sa pagtalunton sa kasaysayan ng homoseksuwalisasyon ng espasyo ng sinehan, at paggalugad sa "kalupaan" ng mga sinehan sa Recto na napiling pag-aralan---ang Roben, Dilson, Hollywood at Ginto---natukoy ng pag-aaral ang hindi pagiging matatag ng anumang uri ng espasyo, maging ang isang kontra-espasyong gaya ng espasyong homoseksuwal, dahil ang mga salik na bumuo rito ang siya ring nagiging sanhi ng pagbagsak nito.