HomeKatipunanvol. 2 no. 1 (2017)

Ang Lansangan Bilang Heterotopia sa Panulaan ni Lumbera

Alvin B. Yapan

 

Abstract:

Gagamitin ng papel ang heterotopia ni Michel Foucault upang ipaliwanag kung paano tinatataw ng mga Pilipino ang lansangan, partikular ang kahabaan ng EDSA, bilang mikrokosmo ng kasaysayan at heograpiya ng diskursong sosyo-politikal na pinasok ng administrasyon ng Pangulong Benigno “Pnoy” Aquino III sa paggamit ng slogan na “matuwid na daan.” Ilalapat ang mga prinsipyo ng heterotopia upang basahin ang panulaan ng Pambansang Alagad ng Sining Bienvenido Lumbera (Likhang Dila, Likhang Diwa, 1993; Balaybay: Mga Tulang Lunót at Manibalang, 2002) na tumatalakay sa kasalimuotan ng mekanismo ng pagtuligsa-pagpapasunod ng lansangan. Papansining may tatlong espasyong tinatalakay si Lumbera na itinatakda ng lungsod upang pag-antasin ang mga tao sa lipunan batay sa uri: ang mga barung-barong ng mahihirap, ang mga paupahang kuwarto ng mga gitnanguri, at ang mga mansiyon sa mga pribadong subdibidisyon ng mga mayayaman.