HomeKatipunanvol. 4 no. 1 (2019)

Binagyong mga Pahina

Emmanuel Jayson V. Bolata

 

Abstract:

Bilang pagsasalikop ng kapanahong kasaysayang pampanitikan at ekokritisismo, iginigiit ng pag-aaral na ito na namukadkad ang panitikang pambatang Pilipino na pumapaksa sa disaster ng mga bagyo noong panahon ng pamamahala ni Pangulong Benigno S. Aquino III (2010-2016). Maihahanay sa mga salik ng pamumukadkad na ito ang malaganap na kalunos-lunos na karanasan sa pananalasa ng mga bagyo tulad ng super typhoon Yolanda, ang aksiyon (at kawalang-aksiyon) ng gobyerno, at personal na obserbasyon ng mga manlilikha ng akdang pambata. Gamit ang berbal-biswal na panunuri sa mga piling picturebook, tatalastasin ang mga dalumat ng vulnerabilidad at resilience na taglay ng mga akda, na magpapasibol ng mga pagmumuni sa gampanin ng mga akdang pambata sa kaalaman at kamalayang pandisaster.