- There will be a scheduled system maintenance for the website on .

HomeDALUMAT E-Journaltomo 6 bilang 2 (2020)

Innovations in Digital Research Methods

Juanito N. Anot Jr

 

Abstrak:

Nagbunga ng malaking epekto sa buhay ng tao ang patuloy na pag-unlad ng Internet. Kaugnay nito, nagpatuloy din ang paglobo ng datos sa pormang digital na matatagpuan online. Bahagya mang magamit ang mga datos na ito para sa panlipunang pag-aaral, malaki naman ang maitutulong nito sa kolaboratibo at multidisiplinaryong pananaliksik.