HomeKatipunanvol. 6 no. 1 (2020)

Pinusong sa Panahon ng “Veerus”: Ang Tula sa Internet Bilang Kontra-Pusong

John E. Barrios

 

Abstract:

Naglalayong mailantad ng papel na ito ang mga tula sa internet na may katangiang pinusong at maitanghal ang mga ito bilang kontra-pusong sa panahon ng “veerus” o panahon ng pandemya sa ilalim ng pamamahala ni Duterte, na kinikilala rin bilang “pinunong pusong” (sovereign trickster) ayon kay Vicente Rafael. Gamit ang teoryang carnivalesque ni Mikhail Bahktin, binasa ang mga tula ng makatang pusong sa layuning mailantad ang gawaing pagbabaligtad at pagtumba ng kaayusan bilang politikal na proyekto ng pagbalikwas sa diskurso ng “veerus” na siyang kinokonstrak ng “pinunong pusong.” Sa tradisyonal na pagbasa ng pinusong, ipinalalabas na ito ay karaniwang gawaing pangungutya at pagbabaligtad ng mababang uri ng kaayusang pumapabor sa naghaharing uri. Subalit lumalabas na ang mga tulang isinulat bilang pinusong ay maaaring hindi limitado sa artikulasyon ng mababang uri sa dahilang ang mga ito ay markado ng pagiging edukado at pagkakaroon ng modernong rasyonalidad ng makatang sumulat. Batay sa naunang konstruksiyon ng “pinunong pusong,” ang mga binasang tula ay maituturing nang kontra-pusong at maituturing nang taliwas sa tradisyonal na konsepto ng pusong sa kabila ng pagpapatuloy pa rin ng pinusong na praktis ng pagtatanghal ng mali, ng pangit, ng madugo, ng bastos, at ng pagpapalusot.