HomeDaloyvol. 5 no. 1 (1996)

Ang Pananaw-Mundo ni Francisco Balagtas

Efren R. Abueg

Discipline: Literature

 

Abstract:

May pananaw-mundo ang bawat tao, masaklaw o makitid man iyon. Ngunit higit ang mga palaaral na tulad ni Balagtas. Hindi lamang hinubog ang kanyang pananaw-mundo ng realidad ng kanyang kapaligiran kundi higit sa lahat ng mga baytang-baytang niyang pag-aaral


All Comments (1)

Catherine Nessa A. Florendo
2 months ago

Can I get the full text of this article for educational purpose only