HomeDaloyvol. 5 no. 1 (1996)

Sina Mabanglo, Jong, At Barredo: Huntahang Babae

Joy Barredo-velasco

Discipline: Literature

 

Abstract:

Kung totoo nga na ang lalaki ang nagpapasya kung ano ang dapat gampanan ng babae sa kanyang buhay, hindi ito nangangahulugang kailangang sumang-ayon ang babae.