HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Mukha Ko at Mukha ni Kabaro, Sa Isang Kaleidoscope ng Pananakop: Isang Sinag, Isang Ambag

Magdalena C. Sayas

Discipline: Literature

 

Abstract:

lsang kaleidoscope ng mga mukha ng babae na nasasalamin sa ilang panahon sa kasaysayan ng Filipino, na inaasahang makabubuwag sa mga negatibong kaisipang dulot ng dayuhang pananaw. May tangkang makapagbukas ng isang balangkas ng istrukturang panlipunang ang pundasyon ay ang pagbalik ng maraming pamilya sa positibong atityud na kinagisnan ng mga ninuno natin.