HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Masiglang Danas, Maguniguning Hagap: Tradisyong Pasalita/Palimbag Sa Panitikang Sarili

F. Sionil P. Jose

Discipline: Literature

 

Abstract:

Ang masiglang danas o malumbay na danas, na nagagawa pa ring nakatatawang danas – na nagsupling sa Filipino- at humubog sa Filipino ay nakapagtipon sa kaban ng panitikang sarili sa pana-panahon ng pagkamalaya bilang katutubo, bilang sakop na naghihimagsik sa mga dayuhan, at bilang Filipinong nanindigang malasap ang dating kalayaan.