HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Sa Vigan

John Iremil E. Teodoro

Discipline: Literature

 

Abstract:

Kakulay ng cobblestones ng Vigan

Ang kalungkutan kong nabatyagan

Nang aka 'y namasyal na mag-isa

Sakay ng ' sang lumang karitela.