HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Tula Habang Nililisan ang Vigan

John Iremil E. Teodoro

Discipline: Literature

 

Abstract:

Iiwan kita

Sa iyong paghimbing, Vigan.

Ikaw na naging aking tahanan

Sa loob ng limang araw.