HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Babae, Magtanong Ka!

Janet M. Tauro

Discipline: Literature

 

Abstract:

Oras na tumigil ka ng pagtatanong ay oras ng pagtigil ng iyang katinuan.