HomeDaloyvol. 6 no. 1 (1997)

Dalawang Kwento

Rio Alma

Discipline: Literature

 

Abstract:

Kwento ng Apat kong Anghel

Kwento ng Pag-ahon ng mga Isda