HomeUswag Journal: Philippine Journal of Multidisciplinary Researchvol. 1 no. 1 (2023)

Pananalinghaga sa mga kontemporanyong tulang Bikolnon tuon sa mga paskil na tigsik ni Engr. Abdon B. Balde Jr.

Jovert R. Balunsay | Jaime T. Amante Jr

Discipline: Linguistics

 

Abstract:

Ang pagtitigsik ay isa sa mga tradisyonal na panitikan ng mga Bikolano. Mayaman ito sa mga aspektong kultural dahil masasalamin dito ang mga kaugalian at paniniwala ng mga Bikolano. Sa papel na ito, mabusising sinuri ng mga mananaliksik ang 267 paskil na tigsik ni Engr. Abdon B. Balde Jr. at hinango sa mga ito ang samot-saring matatalinghagang pahayag kagaya ng mga idyoma at tayutay. Nagbigay din ng pagpapakahulugan ang mga mananaliksik sa mga nahangong matatalinghagang pahayag. Bunga nito, ang mga mananaliksik ay nakabuo ng kongklusyong, ang mga tigsik ni Balde ay mabisang hanguan ng mga matatalinghagang pahayag at isa sa mga paraan upang mapalaganap ang kasiningan sa ganitong uri at anyo ng pagtula.References:

 1. Arrogante, J., Ayuyao, N., & Lacanlale, V. (2004). Panitikang Filipino (Antolohiya), Binagong Edisyon. National Book Store.
 2. Arrogante, J., Dizon, E., Maglaqui, E., & Fregil, E. (1983). Panitikang Filipino, Pampanahong Elektroniko, Binagong Edisyon. National Book Store.
 3. Balunsay, J. R. (2016). Leksikal, morpolohikal, at sintaktikal na analisis sa 15 nangungunang pahayagang pangkampus sa antas sekondarya ng rehiyong bikol.[Completed Faculty Research] Pampamahalaang Unibersidad ng Catanduanes.
 4. Balunsay, J. R. (2016). Enot na giok. Tri Star Publishing House.
 5. Balunsay, J. R. (2016). Kontemporaryong pahayagang pangkapus, patnubay sa pagsulat ng balita, editoryal, lathalain, at balitang pampalakasan. Jimmzyville Publishing House Inc.
 6. Balunsay, J. R. & Tindugan, S. M., (2018). Paglilikom, pag-uuri-uri, at pagsusuri ng mga panitikang oral sa bayan ng Caramoran, Catanduanes, Pampamahalaang Unibersidad ng Catanduanes.
 7. Balunsay, J. R. & Amante, J. T. (2022). Mga Tigsik ni Engr. Abdon Balde Jr: Pagsusuri sa mga Piling Paelektronikong Tulang Bikolnon sa Kontemporanyong Panahon. Catanduanes State Univesity.
 8. Banzuela, R. & Belgica, J. (2011). Tigsik of the Bikols. J & E Printing Press.
 9. Benales, R., Lopez, L., Sarte, M., Del Rosario, L., Martinez, E., Quijano, M., Balunsay, J. M & Tindugan, S., (2018). Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Mutya Publishing Inc.
 10. Bisa, K. (2015). Kolektibong paghahabi sa bakas at kamalayan sa etnikong panitikan ng mga Dugamat, sa Tanay, Rizal. Book of Abstract, Danum Internationa Research Conference. De La Salle University.
 11. Cruz, R. O. (2014). Pagsusuri sa mga piling tulang Kapangpangan: Implikasyon sa pagtuturo ng malikhaing pagsulat sa Filipino. Angeles City Senior High School.
 12. Ghaz, S. (2019). Idyoma, kahulugan at halimbawa. https://philnews.ph/2019/06/27/idyoma-kahulugan-ng-idyoma-halimbawa/
 13. Maggay, M. B. (2002). Idyoma, talinghaga, at tayutay sa komunikasyon ng mga Filipino. https://dakilapinoy.com/2008/07/28/idyoma-talinghaga-at-tayutay-sa-komunikasyon-ng-mga-filipino/
 14. Rubin, L., Casanova, A., Gonzales, L., Marin, L., & Semorlan, T. (2001). Paniitkan sa Pilipinas. Rex Book Store.
 15. Villafuerte, P. (2016). Panitikan ng Rehiyon sa Pilipinas. Rex Book Store, Inc.