HomeIDEYA: Journal of Humanitiesvol. 2 no. 2 (2001)

E-Kritika

Isagani R. Cruz

Discipline: Literature

 

Abstract:

Anu-ano ang itinatanong o ibinabandera ng mga Departamento ng Literatura sa buong mundo ngayon?

Dalawin natin ang ilang websayt ng ilang Departamento ng Literatura.