HomeIDEYA: Journal of Humanitiesvol. 8 no. 2 (2007)

On Kristian Sendon Cordero's Santigwar: Buhay ang Musa at Walang Paumanhin ang Makata!

Genevieve L. Asenjo