HomeIDEYA: Journal of Humanitiesvol. 10 no. 2 (2009)

Sipi mula sa Nobelang Ang Lumbay ng Dila

Genevieve L. Asenjo

Discipline: Literature, Humanities