HomeLIKHAvol. 16 no. 2 (1996)

Usog (O Kung Paano Gugunawin ang Mundo)

Manolito C. Sulit

Discipline: Literature

 

Abstract:

Sa simula ay salita–

ang salita ay nakakausog.

May dilang may krus, delikadong

gaya ng tibo sa anumang masabi–

di lamang sa sanggol.