HomeLIKHAvol. 16 no. 2 (1996)

Pamamaalam

John Iremil E. Teodoro

Discipline: Literature

 

Abstract:

Ngayon din, Nanay, ako ay magpapaalam.

 

Hahanapin ko ang lungsod ng talinghaga.

Doon kasi ang mga tao

Ay umiibig sa mga bantas at letra.

Ang agahan, pananghalian, at hapunan nila

Ay amoy pandan na mga salita.

Kaya ang dinidighay nila

Ay mga kwento at tula.