HomeLIKHAvol. 16 no. 2 (1996)

Kaarawan

John Iremil E. Teodoro

Discipline: Literature

 

Abstract:

Kahapon ko lamang inihip

Ang dalawampu't isang malapalitong

Mga asul na kandila

Sa tatlong andana ng keyk,

Na kakulay ng dagat

Kapag katatapos lamang

Ng malakas na ulan

Sa tanghaling tapat.