HomeDLSU Dialogue: An Interdisciplinary Journal for Cultural Studiesvol. 23 no. 2 (1988)

SUBLI: ISANG SAYAW SA APAT NA TINIG (ONE DANCE IN FOUR VOICES)

Alex V. Lamadrid

Discipline: Art

 

Abstract:

 

SUBLI: ISANG SAYAW SA APAT NA TINIG (ONE DANCE IN FOUR VOICES). 1989. Manila: Museo ng Kalinangang Pilipino, Cultural Center of the Philippines. 106 pp.