HomeSaliksik E-Journaltomo 1 bilang 2 (2012)

Tungo sa Bagong Metodo sa Pagsusuri ng Mga Di-Antropomorpikong Palayok

Grace Barretto-tesoro

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Tungo sa Bagong Metodo sa Pagsusuri ng mga Di-Antropomorpikong Palayok,” nirerebyu sa akdang ito ang tesis na A Stylistic Analysis of the Decorated Non-Anthropomorphic Earthenware Vessels from Ayub Cave in Maitum, Sarangani Province in Southern Philippines (2009) na sinulat ni Eliza Romualdez-Valtos.