HomeSaliksik E-Journaltomo 3 bilang 1 (2014)

Subversive Lives: A Family Memoir of the Marcos Years (2012)

Veronica C. Alporha

Susing salita: Social Science

 

Abstrak:

Pinamagatang “Kabayanihang Nasa Dugo: Pagmumuni sa Salaysay ng Batas Militar at Pakikibaka,” nirerebyu sa akdang ito ang librong Subversive Lives: A Family Memoir of the Marcos Years (2012) na pinamatnugutan nina Susan Quimpo at Nathan Gilbert Quimpo.